Кудай менен болгон мамиле

Эч бир өндүрүм тандоо дал табылган жок.