Faamoemoega o le Olaga

E leai se na maua oloa tutusa lou filifilia.