Rinjiyeynta iyo Qurxinta

waxyaabaha No la helay tallaabadaas aad doorashada.