Horumarka Shakhsiyeed ee Sii Socda

waxyaabaha No la helay tallaabadaas aad doorashada.