Ukuthengiswa kwempahla

Akukho iimveliso afunyanwa kuthelekiseka ukhetho lwakho.