Ukushishina ngeshishini

Akukho iimveliso afunyanwa kuthelekiseka ukhetho lwakho.